Luvista ja turvallisuudesta Garage Partyyn liittyen / Blogi 1306 osa 13

11.2.2016
#Garage Party juhla

#GaragePartyjuhla

Maaginen luku tapahtumassa on 200 ja kun se ylittyy, edellytetään erilaisia lupia. Silloin vaaditaan suunnitelmat ja luvat liittyen tapahtuman turvallisuuteen, pelastussuunnitelmaan, ensihoitoon, sammutuskalustoon jne. Toinen maaginen ilmaisu on yleisötilaisuus.

Maagisten asioiden taustalla ovat kuitenkin tapahtumien turvallisuutta säätävä Pelastuslaki 379/2011 sekä asetus pelastustoimesta 407/2011.  Garage Partyn huoltotiimissä turvallisuudesta vastaava Tero osasi avata ja painottaa turvallisuuden merkityksen. Oikeasti kyse ei ole pelkästä byrokratiasta, vaikka siltä voi usein tuntua suunnittelun hektisinä päivinä. Ihan oikeasti kyse on siitä, että varaudutaan kaikkien puolesta kaikella mahdollisella ja tehtävissä olevalla sen varalle, että jotakin turvallisuutta uhkaavaa sattuisi tapahtumaan.

Toki tiedämme, että aina tapahtumassa sattuu, huolimatta kiitettävästä suunnittelusta. Niin tässäkin tapahtumassa. Tero tiimeineen analysoi noin sekunnissa, ettei kenenkään turvallisuus ole uhattuna. Niinpä grillisulakkeesta lauenneen palohälytyksen paikalle houkuttelemat paloautot ja palomieskomistukset istutettiin rauhallisesti osaksi autotallitapahtumaa.

#JuhlatKun koolla on paljon ihmisiä, voi sattua ja tapahtua. Tärkeintä on, että jokainen tapahtumassa töissä oleva tietää ensiaskeleet, jos esimerkiksi sattuu sairaskohtaus. Kuka on ensiapukurssin käynyt ja nimetty tähän tehtävään. Entä jos täytyisi evakuoida – missä on poistumistiet tai missä on ensisammutuskalusto. Vaikka kyse olisi tapahtumasta, jossa virallisia lupia ja niihin liittyviä papereita ei edellytetä, on kaikki työntekijät hyvä perehdyttää turvallisuuteen liittyviin riskeihin. Tero osasi yhteisessä kokouksessamme tuoda esille tällaisen tapahtuman mahdolliset riskit ja kuinka niistä selvitään, jos jotakin sattuu.

Huomasimme jälleen, kuinka tärkeää on sopia roolit etukäteen ja että ne ovat koko tiimin tiedossa etukäteen. Kuka vastaa ja päättää mahdollisen paniikin iskiessä. Aina täytyy olla nimetty henkilö myös turvallisuudelle. Turvallisuuteen liittyvät asiat ovat nousseet isosti myös kansainväliseen tapahtuma-alan keskusteluun. Suosittelen tästä yhtä selkeää osa-aluetta tapahtumaisäntien perehdytykseen.

Ohessa linkki pienen yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan
https://www.hel.fi/pela/fi/onnettomuuksien%2Behkaisy/tapahtumat-ja-tilapaismajoitukset/yleisotapahtuman-pelastussuunnitelma

Sekä mallipohja https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/Pela/Tapahtumat/Yleisotapahtuman%20pelastussuunnitelman%20mallipohja%202020.docx

 

Tämän tapahtuman tarina ja kaari lähestyy loppuaan, mutta vielä seuraavassa osassa kerron ’surku purku’ – tarinaa.

 

Kommentit on suljettu.