Tavoita tapahtumasi tähtihetket tarinalla – koulutus

Miten tapahtuman tarina rakennetaan asiakaslähtöisesti tukemaan tapahtuman tavoitteita? Miten todella erotumme ja tuotamme onnistuneita tapahtumia, jotka jättävät pysyviä muistijälkiä?  Tarvitsemme sekä tarinaosaamista että vahvaa tapahtumamarkkinoinnin osaamista.  Tuloksena on tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen parissa toimiville koulutus, jossa kurkotetaan kohti tapahtumien tähtihetkiä tarinallistamisen avulla.

’Tapahtumat ovat parhaimmillaan kuin suuria tarinoita. Hyvässä tarinassa on juoni, yllätyksellisyyttä, onnellinen loppu sekä osuvat näyttelijävalinnat. Tarina vie mukanaan.  Juoni on punainen lanka ja idea, jonka ympärille tapahtuma on rakennettu.’ (Lainaus kirjasta Tapahtuma on tilaisuus)

Koulutuksen sisältö

Tässä koulutuksessa käsitellään tapahtuman suunnittelun strategisia kysymyksiä, joihin linkitetään tarinallistaminen mukaan. Tapahtuman onnistumisen kannalta on kirkastettava tavoitteet ja analysoitava kohderyhmä. Tämän jälkeen käytetään hyödyksi stooripuu-menetelmää oman tapahtumatarinan löytymisessä.

 • Miten suunnittelet tapahtuman Onnistuneen tapahtuman mallin® mukaisesti?
 • Stooripuu apuna onnistuneen tapahtuman tarinan löytymisessä
 • Oma stooripuu ja tarinan ideointi

Tarinallistamalla luot tunteita ja tulosta

Yritystapahtumissa tarinallistamalla tuodaan brändi vahvemmin osaksi tapahtumaa. Tarinalla tuetaan tavoitteiden toteutumista, kun suunnittelu lähtee liiketoiminnasta. Tarinallistettu tapahtuma jättää muistijälkiä, kun tapahtumaan osallistuvan kokemus rakentuu tarinan varaan – alusta loppuun. Tarinakehys on tapahtuman punainen lanka, joka helpottaa valintojen tekemistä. Se vahvistaa yrityksen viestiä ja asiakkaan kokemuksen elämyksellistämistä.

Vahva tarinakehys rakennetaan tukemaan tilaisuutta järjestävän tahon tavoitteita, esimerkiksi myyntiä. Tarinan avulla luodaan syy-seuraus-suhteita, mutta jätetään varaa myös osallistujan oivallukselle. Tarinat luovat kokonaisvaltaisia palvelukokemuksia ja jäävät huomattavasti paremmin mieleen kuin pelkät power point – esitykset.

Tarinan löytäminen ei ole kertaluonteista, vaan se kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Näin organisaation tapahtumat saavat pitkäjänteisyyttä tarinallistamisen kautta ja niihin voi luoda monivuotisia konsepteja, kertaideoiden sijaan. Tämä tuo säästöjä, persoonallisuutta ja erottautumista!

Koulutus on tarkoitettu silloin kun

 • uskallat rikkoa rajoja
 • uskallat linkittää strategiaasi tarinan
 • tahdot brändin vahvemmin esille tapahtumaasi
 • tahdot tapahtumaasi vahvan punaisen langan, minkä ympärille tapahtuma rakennetaan
 • tahdot uutta ulottuvuutta ja ennakkoluulottomuutta tapahtumamarkkinointiisi
 • tahdot toteuttaa yhä parempia ja tavoitteet täyttäviä tapahtumia
 • toivot lisää systemaattisuutta tapahtuman suunnitteluun
 • tahdot pitkäkestoisen työkalun tapahtuman luontiin, joka taipuu konseptiksi saakka
 • tahdot tapahtumalla aikaansaada sen, että asiakas suosittelee ja tulee uudestaan

Mitä hyötyä?

 • Tässä koulutuksessaopit yhistämään tapahtumasuunnittelun  ja tarinallistamisen menetelmiä
 • Saat uutta virtaa ja vaikuttavuutta tapahtumiisi
 • Saat pitkäjänteisyyttä, kun oma tarina löytyy
 • Tapahtuman suunnittelu helpottuu ja nopeutuu
 • Tapahtumista tulee osa liiketoimintaa ja yrityksen tarinaa

 

 

Tapahtumat ja tarinallistaminen koulutus on tilattavissa ryhmille. Työpajan kesto voi olla puolesta päivästä päiviin. Se sopii esimerkiksi liitoille, järjestöille tai tahoille, jossa usea eri organisaatio osallistuu kerrallaan oman tapahtumatarinan työstämiseen. Ota yhteys 045 114 8444 tai pyydä tarjous täältä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

tap&tar

 Tarinallistaja ja tapahtumatohtori kouluttavat yhdessä

Tarinakoneen Anne Kalliomäki on tarinalähtöisen palvelumuotoilun edelläkävijä Suomessa. Tarinakone valmentaa yrityksiä tekemään palveluista kokemuksia kokonaisvaltaisen tarinallistamisen avulla. Tarinallistamalla tapahtumaan tehdään tarinallinen kehys, juoni. Tarina on kaikin aistein asiakkaan koettavissa. Tarinallistamisen avulla tapahtuma entistä vahvemmin palvelee niitä imagolllisia ja liiketoiminnallisia tavoitteita, joita tapahtumalle on asetettu. Vuonna 2014 toukokuussa ilmestyi Annen kirjoittama Tarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka.

Anne25052014 Tuodut 106

Helena Wallo on Tapahtuma on tilaisuus sekä Isännyyden Ihanuus – kirjojen kirjoittaja.  Helena on ekonomi, pedagogi sekä kokenut tapahtumaihminen. Hänellä on kokemusta sadoista tapahtumista vieraana sekä tapahtumien suunnittelijana ja organisoijana. Helena on luonut Onnistuneen tapahtuman mallin®, joka on mainio työkalu tapahtuman suunnittelussa. Helena suhtautuu intohimoisesti tapahtumiin ja kouluttamalla toivoo koko tapahtuma-alan yhä kehittyvän. Hän toimii Evento Awardsin sekä Eventex -kilpailujen tuomaristoissa lisäksi hän arvioi ja konsultoi työkseen tapahtumia.