Tapahtumamarkkinoinnin palvelut Tapahtumatohtori ®

Tapahtumamarkkinoinnin palvelut

Tarvitsetko tapahtumamarkkinoinnin palveluita? Tahdotko oppia uutta, ajankohtaista ja lisää tapahtumamarkkinoinnista? Tapahtumatohtori kouluttaa, luennoi ja puhuu tapahtumamarkkinoinnin ajankohtaisista teemoista tai osallistuu panelikeskusteluun.  Tapahtumamarkkinoinnin palvelut kattavat koko tapahtuman elinkaaren. Palveluihin kuuluvat myös tapahtumakonsultointi sekä -arviointi.

Tapahtumamarkkinointia työnä helpotta Onnistuneen tapahtuman malli®, joka on yksinkertainen työkalu tapahtumamarkkinointiin. Tapahtumatohtori uskoo, että jokainen tapahtuma on tilaisuus. Tapahtuma on herkkä media, kasvokkain kohtaamisia, jossa on kyse aina organisaation maineesta.

Tapahtumamarkkinoinnin koulutukset

Tapahtumamarkkinoinnin koulutuksia järjestetään avoimina ja räätälöityinä kursseinta. Tapahtumatohtori® kouluttaa myös oppilaitoksissa ja tarvittaessa luennoi tai johtaa workshopeja. Koulutusten ajankohdat ja tarkemmat sisällöt löytyvät kohdasta tulevat koulutukset.

Tapahtuma on tilaisuus – tehovalmennus

Tahdotko suunnitella tuloksekkaampaa tapahtumamarkkinointia? Tarvitseeko organisaatiosi onnistuneempia tapahtumia tai oivallusta miten sosiaalista mediaa voi käyttää tapahtumamarkkinoinnin tukena? Tahdotko suunnitella mitattavampaa ja vaikuttavampaa tapahtumamarkkinointia? Tahtoisitko, että asiakkaasi suosittelisi tapahtumaasi tai tulisi uudestaan?

Tapahtuma on tilaisuus – tapahtumamarkkinoinnin tehovalmennukseen kuuluu koulutuspäivä, uusin Tapahtuma on tilaisuus kirja sekä tunnin mittainen konsultointi omassa organisaatiossasi koulutuksen jälkeen. Koulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka tahtoo aikaansaada yhä onnistuneempia, mitattavampia ja vaikuttavmpia tapahtumia – tai haluaa kehittää, jo rutinoitunutta tapahtumamarkkinointia kokonaisuudessaan.

Seuraava toteutus 21.3.2017

Miten käytän sosiaalista mediaa tapahtumamarkkinoinnissa?

Mitä sosiaalisen median välineitä on luontaista käyttää juuri sinun suunnittelemassa tapahtumassasi? Miten erilaiset tapahtumat – juhlat, matkat, messut tai seminaarit hyötyvät sosiaalisesta mediasta? Onko joitakin tapahtumia joihin some ei sovellu? Miten rakennat sosiaalisen median suunnitelman tapahtumaasi? Onko sinulle jo tuttu EIJ-malli?

Koulutus on tarkoitettu, jokaiselle joka ei ole vielä kokeillut sosiaalisen median käyttöä tapahtumassa. Henkilölle, joka tahtoo saada kokonaiskäsityksen tapahtumien ja sosiaalisen median yhdistämisestä. Henkilöille, jotka haluavat vinkkejä ja ideoita sosiaalisen median käytöstä tapahtumissa. Henkilöille, joka pohtii milloin on tarkoituksenmukaista käyttää sosiaalista mediaa tapahtumassa. Henkilölle, joka pohtii tapahtumakävijän roolia ja some-etikettiä tapahtumassa.

Tämä on räätälöity koulutus.

Onnistuneen tapahtuman malli® – koulutus nyt verkkokurssina

Hallitsetko asiakastilaisuuksien, messujen, seminaarien, matkojen, illallisten tai juhlien suunnittelemisen? Tiedätkö miten asetetaan merkitykselliset tavoitteet tapahtumalle ja miten tapahtumien onnistumista mitataan? Mistä syntyy tapahtumaidea? Mitä kaikkea kuuluu tapahtuman suunnitteluprosessiin? Saatko vieraasi tuntemaan olonsa tervetulleeksi? Koetko että itselläsi on homma hanskassa ennen tapahtumaa vai kärsitkö unettomista öistä?

Tässä koulutuksessa opit kaiken edellä kerrotun, sillä Onnistuneen tapahtuman malli® on yksinkertainen, helppo tapahtuman suunnittelutyötä helpottava työkalu. Työkalu jäntevöittää tapahtuman suunnittelua ja antaa kuvan kokonaisuudesta, siitä  mitä kaikkea pitää suunnitella, ennen järjestämiseen ryhtymistä. Mallin voin opiskella nyt itsenäisesti verkkokurssina. 

Isännyyden ihanuus – koulutus kattaa miten toimia tapahtumassa isäntänä ja, tehostaa tapahtumamarkkinointiasi

Hallitsetko roolisi asiakastilaisuuksien, messujen, seminaarien, matkojen, illallisten tai juhlien isäntänä/emäntänä? Tiedätkö kuinka pystyt edistämään asiakasuskollisuutta yritystilaisuuksissa?  Osaatko luoda lisää liikevaihtoa yrityksellesi isäntänä tai emäntänä toimiessasi? Saatko vieraasi tuntemaan olonsa hyväksi? Tapahtumien onnistumisesta vastaa loppujenlopuksi hyvin toimivat isännät. Tapahtumaisäntänä oleminen on arvokasta työtä ja vaikuttaa järjestävän organisaation maineeseen. Tähän koulutukseen voi kuulua myös Isännyyden ihanuus -kirja. Tämän koulutuksen aikana opit kuinka taitavalla isännöimisellä

 • vahvistetaan yrityksen brändiä
 • vaikutetaan positiivisesti ja pysyvästi tapahtuman kohderyhmään
 • edistetään markkinaosuuksien kasvua
 • luodaan aitoja kohtaamisia
 • saadaan vieraat viihtymään
 • lunastetaan tapahtuman tavoitteeseen luvattu lupaus


Tämä koulutus sopii hyvin 
ennen sidosryhmä- tai asiakastilaisuutta oman organisaation tapahtumaisännille, myyntihenkilöstölle tai koko organisaatiolle. Sopii myös teemaksi HR-tapahtumiin. Hyvä idea on tarjota tärkeille sidosryhmille osana järjestettävää seminaaria herättävänä puheenvuorona, luentona tai yhdessä omia tapahtumaisäntä linjauksia luoden workshopissa.

Tämä on räätälöity koulutus ja voidaan toteuttaa myös webinaarina.

Tapahtumamarkkinoinnin arviointi

Tapahtumamarkkinoinnin kartoitus – tapahtuman arviointi ja mittaaminen

Tapahtumatohtori arvioi ja kehittää tapahtumia analysoimalla saatua palautetta tai autenttisesti olemalla tapahtumapaikalla.  Tapahtumatohtori koostaa saadusta materiaalista kehittämisideat.  Tästä syntyy oman organisaatiosi tapahtuman järjestämisen ohjeistus tai jopa konsepti tuleville tapahtumille. Arviointi voidaan tehdä myös ns. mysterly shoping- periaatteella.

Palvelu käsittää seuraavat vaiheet

 • Aloituspalaveri ja perehtyminen järjestettävän tapahtuman tavoitteisiin, kohderyhmään, materiaaleihin
 • Tapahtuman mittaaminen kyselytutkimuksella ja/tai havainnointi itse tapahtumassa
 • Yhteenveto organisaaatiolle tapahtuman kehittämiseksi
 • Tulosten analysointi ja purku yhteisessä workshopissa
 • Tulosten hyödyntäminen tulevissa tapahtumissa
 • Seuranta
Tapahtumamarkkinoinnin kartoitus voidaan toteuttaa myös pienemmissä osissa tai osaprojektina kuten pelkästään tapahtuman tavoitteiden ja mittareiden laadintana.

 Tapahtumamarkkinoinnin konsultointi

Tapahtumatohtori konsultoi aikaansaadakseni yhä tuloksekkaampaan tapahtumamarkkinointa. Konsultointi räätälöidään oman organisaatiosi  tarpeeseen. Tapahtumakonsultointi voi sisältää esimerkiksi

 • tapahtuman tavoitteen kirkastaminen
 • tapahtuman mittareiden miettiminen
 • tapahtuman palautteen kerääminen ja analysointi
 • tapahtuman idean synnyttäminen