Vaikuttavin markkinointiviestinnän väline

17.3.2014

Markkinointiviestinnän välineet ovat lisääntyneet sosiaalisen median myötä. Hyvä niin, tekniikka kehittyy ja erilaiset palvelut ovat hyödyksi. Tapahtumien vaikuttavuutta ei voita kuitenkaan mikään markkinointiviestinnän välineistä.

Tapahtumat, ovat edelleen se yksi ja ainoa markkinointiviestinnän väline, jossa voidaan käyttää aisteja hyödyksi viestin ja tapahtuman tavoitteen saavuttamiseksi. Aistit kuulo-, näkö-, haju-, maku- ja tuntoaistit monipuolisesti käytettynä ovatkin vankka ase tapahtuman onnistumiselle. Tiedetään, että ihmiset oppivat ja hahmottavat maailmaa eritavoin, eri aistien kautta. Kun tapahtumassa samaa viestiä viedään eteenpäin värein, äänen tai vaikka tekemisen kautta – on ilmiselvää, että vaikuttavuutta syntyy. Vai muistatko minkä mainoksen luit eilispäivän lehdestä? Mikä oli radiomainoksen viesti?

Jos, edellisestä tapahtumasta missä olit vieraana, et muista mitään – täytyy pohtia miten tapahtuma oli järjestetty? Oliko siellä järjestävän organisaation brändi ja viestit kohdattavissa eri aistien kautta? Oliko värejä, makuja – entä äänimaailma? Saitko kenties kosketella tai tehdä jotakin, joka muistuttaa vieläkin tuosta tapahtumasta, sen viesteistä, brändistä, tuotteesta tai palvelusta. Jos näin ei ollut – tarvinnee järjestäjä avukseen osaavan tapahtumatoimiston tai koulutusta jota löytyy täältä.

Parhaimmillaan tapahtuman tavoitetta viedään eteenpäin mallikkaasti eri aistien kautta ja osallistuja muistaa tapahtuman pitkään. Parhaita tapahtumia myös suositellaan kohtaamisissa ja sosiaalisen median kautta.